05.10.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ДГ „Радост“ – гр. Каблешково