05.10.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2017 г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Порой