18.10.2017

В Поморие започна информационна кампания за превенция на трафика на хора

По повод 18 октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ при община Поморие стартира информационна кампания за превенция.

147677250623071„Отвори очи… Това не е кастинг – това е трафик на хора!” е името на поредното начинание на комисията. Кампанията започна с прожекция на филм с образователна цел и дискусии с ученици от  СУ „Иван Вазов” и ОУ „Христо Ботев” в Поморие. Дейностите се извършват в партньорство с асоциация „Деметра” Бургас, която има натрупан дългогодишен опит в областта на обгрижването на жертвите на трафик, работа с пострадалите за излизане от кризисна ситуация, успешна реинтеграция и защита на правата им.

От днес до края на годината в рамките на кампанията са предвидени разнообразни събития в училищата, които да повишат информираността и чувствителността на младите хора към престъплението, познато като „съвременното робство”.