05.10.2017

Oбявление за наложено административно наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” на непълнолетно лице

poricanie