21.09.2017

Проект на стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика”

ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ „СПОРТ, ЗДРАВЕ, ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И МЕСТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА”

за развитие, управление на физическото възпитание и спорта и инвестиране в младежта на Община Поморие 2018 – 2021

Изтегли Стратегията от ТУК