21.09.2017

Временно прекъсване на електричеството в с. Медово

Уважаеми съграждани,

С цел подобряване качеството на предлаганите от EVN услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по определени електросъоръжения. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица:

eon
Информацията има за цел да Ви помогне при планиране на Вашата работа и да минимизира риска от щети по уреди и машини.

С въпроси, касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се обръщате на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.