18.09.2017

СПИСЪК на допуснатите кандидати до втори и трети етап на конкурса за длъжността „Директор” на детска градина „Мир“, с. Дъбник

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати до втори и трети етап на конкурса за длъжността       „Директор” на детска градина „Мир“, с. Дъбник, обявен със Заповед № РД-16-931/10.08.2017 г. на Кмета на Община Поморие

Съгласно Протокол № 1/13.09.2017 г. от заседание на Комисия за провеждане на конкурса, определена със Заповед № РД-16-1091/13.09.2017 г.  на Кмета на Община Поморие, до втори и трети етап на конкурса са допуснати следните кандидати за заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Мир“, с. Дъбник:

  1. Марияна Николаева Розанова;
  2. Николина Илиева Янева.

Втори  етап на конкурса:

  • Защита на тригодишна програма за развитие на детска градина „Мир” с. Дъбник  и ефективно управление на детската градина в условията на делегиран бюджет ще се проведе на 21.09.2017 г. от 10:30  часа в зала № 2, находяща се на ет. 1 в административната сграда на Община Поморие, с адрес:  гр. Поморие, ул. ”Солна” № 5.

Трети  етап на конкурса:

  • Интервю-събеседване ще се проведе  на 21.09.2017 година от 13:00  часа в зала № 2, находяща се на ет. 1 в административната сграда на Община Поморие, с адрес: гр. Поморие, ул. ”Солна” № 5.