15.09.2017

Съобщение за инвестиционно предложение от 15.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Поморие съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение по чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за:

  1. „Изграждане на външен уличен водопровод за ПИ № 005330, местност „Изворите”, в землището на с. Гълъбец, община Поморие”, с възложител: Осман Христем Юсеин

Отдел УТООС

Община Поморие