05.09.2017

Публично беше обсъдено предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Поморие

В зала №2 на Община Поморие днес /05.09.2017 г./ се проведе обществено обсъждане, инициирано от кмета Иван Алексиев на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 41, както и Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Поморие.

DSCN9831 (Medium)Тема на обсъждането бе предложение за поемане на дългосрочен дълг – до 18 /осемнадесет/ милиона лева., а поканени на срещата бяха всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Поморие.

Кметът Иван Алексиев и заместник-кметът по бюджет и финанси Янчо Илиев подробно представиха целите и обектите, за които отпуснатите чрез дълга средства ще бъдат използвани. Двамата отговориха на въпроси, като внесоха повече яснота и по отношение на начините за погасяване на евентуалния кредит.

Сред основните цели са здравната, транспортната и образователната инфраструктура, рефинансирането на съществуващ дълг, финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност и благоустрояване на улици във всички съставни селища на територията на община Поморие.

„Ние сме община и имаме 17 населени места, там живеят и работят хора, там учат се деца. Ние искаме всяко населено място да се развива наравно с всички останали. Този кредит не е самоцел. Подбрали сме изключително важни обекти и на първо място са поставени децата”, коментира кметът Иван Алексиев в края на провелото се обществено обсъждане.