05.09.2017

Проведе се публично обсъждане на отчета за Бюджет 2016

По инициатива на председателя на Общински съвет – Поморие Адам Адамов, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Поморие за 2016 г.  днес /05.09.2017 г./ бе публично обсъден.

На обсъждането в зала № 2 на Община Поморие присъстваха ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и представители на неправителствени организации.

Отчетът за касовото изпълнение на Бюджет 2016 и на извънбюджетните сметки и фондове на Община Поморие, могат да бъдат разгледани ТУК.