30.08.2017

Мерки за насърчаване на работодателите, назначаващи лица с трайни увреждания или над 55-годишна възраст

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; тел. 0596/22 312; факс: 0596/25 842
Информационно обслужване: 0596/22 215; централа 0596/25 240 ;0596/24 724;
е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

Уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017 г.

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – 5196 лв.
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)  – 2000 лв.

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на тел. 0596/2-26-09Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 01.09.2017 г. до 12.09.2017 г., включително).