24.08.2017

МИГ Поморие публикува за обществено обсъждане Проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС №162/2016 г., МИГ Поморие публикува за обществено обсъждане Проект на Индикативна годишна работна програма /ИГРП/ за 2018 година.

Индикативният график за прием на проекти през 2018 г., може да намерите в раздел „Стратегия МИГ Поморие” на интернет страницата на МИГ-Поморие: ВИЖ ТУК

Предложения и коментари по проекта на ИГРП за 2018 г. могат да се изпращат в срок до 17:00 часа на 12.09.2018 г. (включително), на следната електронна поща: office@mig-pomorie.eu или чрез сайта на сдружението: www.mig-pomorie.eu от раздел „Документи“ с Формата за изпращане на материали.

Финалната Индикативна годишна работна програма за 2018 ще бъде публикувана на сайта на МИГ Поморие след одобрение от Управляващите органи на съответните финансиращи програми.