22.08.2017

План за приемане и обработване на отпадъци на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – 2017