21.08.2017

Съобщение до собствениците на изоставени или снети от отчет МПС

Уважаеми собственици,

Във връзка с чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗДП, както и с допълнителни разпоредби на Наредба за ИУМПС, съгласно т.17 от ЗУО Ви уведомяваме, че в 7 (седем) дневен срок, считано от днес (21.08.2017 г.), следва МПС-то да бъде премахнато. След изтичане на указания срок, същото ще бъде принудително репатрирано посредством техническо средство тип „паяк“.