16.08.2017

В Поморие ще се проведе международна научна конференция на тема „1100 години от битката при Ахелой”

На 20 август 917 г. в Анхиалското поле (днес Поморие), край река Ахелой, българските войни, предвождани от цар Симеон Велики, разгромяват византийските войски. Битката при река Ахелой е сред най – грандиозните сражения за цялото европейско Средновековие, според арабския хронист Ал-Масуди в нея вземат участие общо 122 000 души. Тази велика победа се оказва ключова за установяване статута и силата на България, защото след нея българската държава добива пълно военнополитическо надмощие в Югоизточна Европа.

През 2017 г. се навършват 1100 години от паметното събитие. По този повод в Поморие ще се проведе международна научна конференция  под надслов „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой”. Конференцията обхваща периода 25 – 28 октомври 2017 г., като нейни  организатори са Община Поморие, Исторически музей – Поморие, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Регионален исторически музей – Бургас.Bulgarians_defeat_the_Byzantines_at_Anchialos

В деловата работа на конференцията ще участват изтъкнати  специалисти  от различни научни области от България и чужбина. Предвидени и поканени за участие в конференцията са близо 50 учени от България, Русия, САЩ, Австрия, Германия, Канада, Полша, Гърция, Сърбия и Украйна. Те ще представят своите най – нови разработки в областите история, археология, нумизматика, сфрагистика, епиграфика, византинистика, българистика, свързани с темата на конференцията.

Научната среща в Поморие ще се превърне във форум на елита на българската и световна медиевистика. Със своята всеобхватност и високо научно ниво конференцията в Поморие ще даде сериозен принос за разширяване и задълбочаване на познанията, свързани с епохата на цар Симеон Велики, Симеоновия „Златен век“ и Първото българско царство.

Юбилейното честване на решителната Ахелойска битка ще се състои на 20.08.2017 г. /неделя/, от 18.00 часа в град Ахелой. Именно на значимото историческо събитие ще бъде посветена и „Добрата новина“ в сайта на Община Поморие тази седмица.

 

Разгледайте и другите публикации от рубрика "Добрата новина":