02.08.2017

Резултати от конкурса за Директор” на ДГ „Теменуга“, гр. Ахелой

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ

От проведения конкурс за длъжността  „Директор” на детска градина „Теменуга“, гр. Ахелой, обявен със Заповед № РД-16-738/26.06.2017 г. на Кмета на Община Поморие:

Съгласно Протокол № 2/01.08.2017 г. от заседание на Комисия за провеждане на конкурса, определена със Заповед № РД-16-873/31.07.2017 г. на Кмета на Община Поморие

СПЕЧЕЛИЛ КОНКУРСА:

  1. Катерина Янакиева Вражева