21.07.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие