21.07.2017

Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на 2017 г. на ОУ „Отец Паисий“- с. Страцин