21.07.2017

Съобщение във връзка с чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите от 21.07.2017 г.