20.07.2017

Военният санаториум ще отваря врати, но не за пациенти, а за клиенти

Кметът на Община Поморие Иван Алексиев изпрати официално писмо до Министерството на здравеопазването с въпроси, свързани с дейността на Военния санаториум в Поморие.

DSCN8912 (Medium)В отговора на държавната институция, от 19.07.2017 г.,  е записано, че с решението на Министерски съвет от 2016 г., от Военномедицинска академия е отнето правото на управление на санаториума в Поморие, променен е неговия статут и е апортиран в капитала на „МБПЛР Вита” ЕООД, гр. Велинград. Така посочените действия са обсъдени и взети като решение и от Съвета по отбрана.

„МБПЛР Вита“ ЕООД – гр. Велинград осъществява лечебна дейност по DSCN8843 (Medium)силата на Разрешение, издадено от министъра на здравеопазването през април 2016 г. В него е посочено, че болницата осъществява дейност на адрес в гр. Велинград. Лечебното заведение ще може да осъществява лечебна дейност и в Поморие, но след издаване на разрешение. За целта е необходимо управителят – Любомир Крантев да подаде заявление за промяна във вписаните в разрешението обстоятелства, съгласно Закона за лечебните заведения. Процедурата за издаване на разрешение е административна и е уредена в същия закон.

„Управителят на „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита” ЕООД, гр. Велинград е информиран за така посочения ред с писмо изх. № (…) от 10.03.2017 г. на Министерството на здравеопазването. До настоящия момент обаче такова заявление не е постъпило в Министерството на здравеопазването.”, пише още в писмото.

Към момента, новооткритата стара сграда на Военния санаториум, може да функционира само като почивна хотелска база, но не и като болница, която да обслужва нуждаещи се от лечение и рехабилитация пациенти.