19.07.2017

Беше отменено дарението за Военния санаториум поради погазена воля на дарителя /видео/

Да бъде отменено дарение, което през 1932 г. Градският общински съвет на Анхиало прави в полза на държавата с цел построяване на „Почивна станция на инвалидите” в града. Това решение беше прието на днешното заседание на Общински съвет – Поморие със 17 гласа ЗА от 19 присъстващи.

Лично кметът Иван Алексиев внесе докладната записка, мотивиран от факта, че с решение на МС волята на дарителя бе нарушена. А именно – в края на 2016 година МС обяви станцията /БДПЛР „Свети Георги”/ за имот с „отпаднала необходимост“, а скоро след това поморийският имот премина като непарична вноска в капитала на велинградското търговско дружество „МБПЛР – Вита” ЕООД с бонус от 1 млн. лв., отпуснати за ремонт. С превръщането на лечебницата от публична държавна в частна държавна собственост волята на анхиалци беше погазена безогледно и неочаквано.

„Непаричната вноска на санаториума е: 7 918 000 лв., представляващи стойността на недвижимия имот, още 953 100 лв. движими вещи плюс 1 000 000 лв., отпуснати на „Вита ” от Министерството за ремонт. За съпоставка стойността на имуществото на цялата велинградска болница е 819 000 лв. И това, ако не е подигравка с поморийци?!”, каза кметът Иван Алексиев, изнасяйки повече информация около казуса.

DSCN8912 (Medium)След прехвърлянето, през февруари БДПЛР „Свети Георги” затвори, персоналът ѝ бе съкратен, а лечебната кал в тръбите пресъхна. Преди близо месец обаче управителят на търговско дружество „ВИТА” – Велинград преряза лентата на рушащата се вече сграда, без нито един специалист, без да приема пациенти и БЕЗ ДА ИМА РАЗРЕШЕНИЕ за извършване на лечебна дейност.

От  учредителния акт на „новия клон” в Поморие стана ясно, че не държавата, а едноличният собственик на капитала /Министърът на отбраната/ има редица правомощия да се разпорежда с имота. Алексиев не за първи път сподели опасенията си, че крайната цел е умишленото довеждане на калолечебницата до крах.

Обръщайки се към общинските съветници, кметът добави: На вас тук, в залата, ви е ясно, но трябва и хората отвън да разберат, че всички твърдения за това как кметът пречи, а Общината цели да присвои мястото, за да построи хотел или да злоупотреби по какъвто и да е начин, са абсолютни спекулации. Единственото, което Общината цели, е да спаси санаториума от протегнатите ръце в момента, за да не може външни лица да размахват пръст, разпореждайки се с имота на гърба на поморийци.

След взетото днес решение за отмяна на дарението, предстои искът да бъде внесен в съда. В случай че искът бъде удовлетворен, Община Поморие ще предприеме мерки, за да дари имота отново на БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.