14.07.2017

Започва приемът на заявления-декларации за помощ за отопление

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Поморие уведомява, че от 17.07.2017 г. ще започне приемът на заявления-декларации на основание Наредба РД 07/5 от 16.05.2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017 г. – 2018 г. Заявление-декларация се подава по настоящ адрес.

         Към заявление-декларация се прилагат следните документи:

 1. Лична карта на всеки член на семейството /за справка/.
 2. Смъртен акт на починал съпруг/съпруга /за справка/.
 3. Удостоверение за получен брутен доход за последните 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията.
 4. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите.
 5. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК /за справка/.
 6. Удостоверение за получена рента.
 7. Оригинален документ за собственост /за справка/.

При отопление с електроенергия се прилага и последна платена фактура.

         Заявления декларации могат да се подават в периода от 17.07.2017 г. до 31.10.2017 г. в :

 • централния офис на Дирекцията на адрес: гр. Поморие, ул. “Солна“ № 15
 • Офиса в гр. Каблешково – в сградата на кметството
 • Изнесено работно място в гр. Несебър, ул. “Хан Крум“ № 24
 • По населените места в община Поморие и община Несебър по приложения ГРАФИК за месец юли 2017 г.