07.07.2017

На вниманието на земеделските стопани

Министерството на земеделието, храните и горите представя на вниманието на земеделските стопани нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ относно сключването на споразумения/ разпределения за определяне на масиви за ползване на замеделските земи  за стопанската 2017/ 2018 г., ведно с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ.

Всичко за сроковете и необходимите действия може да видите ТУК.