04.07.2017

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за военните духови оркестри

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 556/08.06.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър, както и на военните духови оркестри на военни формирования от Сухопътни войски и Вонноморските сили с оркестранти като следва:

  • Национална гвардейска част – 4 вакантни длъжности
  • Сухопътни войски – 6 вакантни длъжности
  • Военноморските сили – 1 вакантна длъжност

Срокът за подаване на документи е 11.08.2017 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

-Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

-Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14