30.06.2017

Кметът Иван Алексиев: Да отменим направеното дарение или кротко да подарим Военния санаториум на Велинград

DSCN4450 (Medium)

Кметът Иван Алексиев внесе докладна записка в Общински съвет Поморие за предприемане на действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалския градски общински съвет гр. Анхиало (Поморие) от 1 февруари 1932г., направено в полза на държавата.

Преди дни, в Поморие отвори врати нещо като болница, която няма разрешение да работи като болница. „Лечебно заведение”, но без нито един специалист и без да приема пациенти. Персонал също няма. За извършване на спешен ремонт на сградата, за оборудване и инвентар са необходими 5 млн. лева – търсят се!?  И вместо да бъде оградена с жълта лента за опасна постройка, рушащата се сграда беше официално открита с прерязване на българския трикольор. Ножицата беше дадена в ръцете на управителя на търговско дружество „ВИТА” – Велинград. Военният санаториум попадна под ръководството на велинградското дружество с решение на Министерския съвет /МС/ на Република България от ноември 2016 г. Тогава, поради отпаднала нужда,  имотът от публична държавна собственост се обяви за имот частна държавна собственост и се внесе като непарична вноска в капитала на „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация – Вита” ЕООД – Велинград.

В докладната до Общинския съвет пише, че липсват каквито и да било мотиви, поради които МС приема наличието на „отпаднала нужда“ на имота, чийто терен през 1932 г. Анхиалският общински съвет дарява безвъзмездно в собственост на държавата, за изграждане на Почивна станция на инвалидите. С обявяването на имота за частна държавна собственост, волята на дарителя е нарушена.

„Няма да подмина тази подигравка с поморийци и с историята на Анхиало! Имот,  оценен на 9 млн. лева е внесен като непарична вноска в дружество с общ капитал от 800 хил. лв. Само движимото имущество на нашия санаториум, без земята и сградите, струва повече от цялата велинградска болница. И това е отпаднала необходимост?! Пред мен и пред Поморие вариантите са два – или да отменим направеното дарение или кротко да подарим Военния санаториум на Велинград. Разчитам на подкрепата на общинските съветници и на обществеността, въпреки трудната кауза.”, каза кметът Иван Алексиев.

Докладната записка ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общински съвет Поморие през м. юли.