29.06.2017

Правила за безопасност във връзка със започналата жътвена кампания и риска от пожари

Bran-AbsoluteУважаеми съграждани,

Във връзка със започналата жътвена кампания и опасността от запалвания и пожари от Областната дирекция на МВР – Бургас апелират за строго спазване на

 противопожарните правила:

 

  • не паркирайте превозни средства и не оставяйте такива да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж
  • не палете огън и не използвайте открити огнеизточници в близост до житни масиви, в района на площадките и складовете за зърно и фураж
  • не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно,складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях.не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите
  • спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата
  • не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки
  • абсолютно е забранено паленето на стърнища след прибиране на реколтата
  • поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти
  • сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж

При пожар веднага съобщете на ТЕЛЕФОН 112, след което незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди или съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.