27.06.2017

Записванията за второ класиране на първокласници започват

От утре системата за електронен прием на първокласници отново ще бъде отворена. Това ще бъде регистрация за второто класиране на ученици и свободните места в учебните заведения са както следва:

  • СУ „Иван Вазов“ Поморие – 20 броя
  • ОУ „Христо Ботев“ Поморие – 13 броя

Списъците от първо класиране вече бяха публикувани в разработения за целта портал в сайта на Община Поморие.

Родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Системата за електронен прием на първокласници в Поморие е въведена съгласно изискванията в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Пълният график и приложенията към наредбата можете да изтеглите от ТУК.

ГРАФИК