27.06.2017

Заповед № РД-16-739 / 26.06.2017г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-739

гр.Поморие 26-06 2017 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.44,ал.1, т.4 от ЗМСМА, с цел опазване на обществения ред при провеждане на обществено мероприятие – IX Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк 2017“. в град Поморие, на 01.07.2017 г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде въведена временна забрана за движение на МПС и ППС на централен площад „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Поморие, на 01.07.2017 г. от 16:00 часа до приключване на мероприятието.

Да се предприемат необходимите действия и организация за опазване на обществения ред и сигурност на централен площад „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Поморие, на 01.07.2017 г. от 16:00 часа до приключване на мероприятието.
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Поморие и на информационните табла на административната сграда на общинската администрация и „Център за административно обслужване”.

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/

Кмет на Община Поморие