26.06.2017

Временна организация на движението на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” на 1 юли

Уважаеми съграждани,

Във връзка с провеждането на IX Европейски шампионат по фолклор „Евро фолк 2017“ /01.07.2017 г./ движението на МПС и ППС в района на площад „Св. Св. Кирил и Методий” ще бъде временно ограничено, както следва:

  • 01.07.2017 г. /събота/ – от 16.00 часа до приключване на мероприятието

Ограничението цели опазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на жителите и гостите на града и се въвежда със заповед на кмета № РД-16-739/ 26.06.2017 г.