15.06.2012

Решения от 9-то заседание проведено на 11.06.2012г.

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  –  ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДЕВЕТОТО /ИЗВЪНРЕДНО/  ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.06.2012г.

/мандат 2011-2015г./

 изтегли:

9-то заседание