16.06.2017

Навършват се три години откакто ЦНСТД/ МУ в Поморие отвори врати и приюти 12 деца с увреждания

На 16.06.2014 година в Поморие беше открит център за настаняване на деца и младежи с увреждания, като една от основните идеи бе мястото да осигурява  среда, близка до семейната. Поетапно постъпиха 12 деца, изведени от институции в региона, а по спешност тогава бяха приети и още двама малчугани от общността.

В центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТД / МУ) работят общо 10 души, а четирима експерти извършват подкрепящи дейности – медицински специалист, експерт социални дейности, 20160208_095026-Medium-e1455895810943психолог и специален педагог. Акцентът в здравните грижи е поставен върху социалната работа с децата, като някои от тях вече ходят на училище и постигат успехи.

„Всяко дете има право да бъде обичано и щастливо и да получава семейни грижи. С изграждането на този Център се надявам да осигурим на децата в него всичко, което им е необходимо”, каза в началото на проекта кметът Алексиев.

А днес, три години по-късно, директорът на ЦНСТД / МУ Валентина Ганева споделя: През 2014 г. 12 деца и младежи с увреждания намериха своя дом. За това време те пораснаха, усвоиха много нови неща, станаха приятели. Благодаря на кмета Иван Алексиев, на Общинската администрация, на Общински съвет – Поморие и на всички наши спонсори за подкрепата и съпричастността”. Ганева изрази специалните си благодарности и към екипа на Центъра – хора с големи сърца и широки души – за техния всеотдаен труд и грижи.