16.06.2017

Комисията за защита от дискриминация организира открита приемна в Поморие

423px-KZD-logo-black_svgУважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че на 23.06.2017 г. /петък/ от 10.30 часа ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Откритата приемна ще бъде в кабинета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Поморие, адрес: ул. „Солна” № 15, етаж 1, сградата на „Пансионата”.

Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или други прояви на нетолерантност.

За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

За контакти: Ирина Иванова – Регионален представител на КЗД- Бургас, тел. 056 826 082, моб. 0895 507 339