16.06.2017

В 23.59 днес затваря системата за електронен прием на първокласници

novinciПромяна в изискванията на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование наложи приемът на ученици в първи клас за учебната 2017/ 2018 година да се извършва само по електронен път. Предимството на електронното подаване на заявления е във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

В сайта на Община Поморие онлайн системата заработи на 1 юни и ще бъде затворена в 23.59 часа днес /16 юни 2017 г./. Резултатите от класирането  ще бъдат обявени на 19 юни 2017 г.

Преди да се пристъпи към подаването на заявление (регистрация) е препоръчително подробно да се разгледа информацията за работа със системата, в какви срокове се провежда записването и класирането, както и критериите за класиране и необходимите документи. Родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение.

Изтеглете пълния график и приложенията към наредбата ТУК.