13.06.2017

Военно окръжие – Бургас набира кандидати за „Началник на ВО II степен – Видин“

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед на Министъра на отбраната  на Р България № ОХ–490/25.05.2017 г. организира прием на документи за подбор на кандидатите, отговарящи на изискванията за приемане на военна служба  и определяне на условията и реда за провеждане на конкурса за Началник на Военно окръжие II степен в гр. Видин.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

-Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

-Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14