06.06.2017

Заповед № РД – 16 – 653/ 06.06.2017 г. относно паркирането през летния туристически сезон

ЗАПОВЕД

№ РД – 16 – 653/ 06.06.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 165, ал. 1, т. 8 от Закона за движение по пътищата и във връзка с чл. 52, ал. 2 от Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 40 от Наредба за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие

НАРЕЖДАМ

През настоящия туристически сезон Лято 2017,

I. Определям следните паркинги, които могат да се ползват от жителите и гостите на гр. Поморие, за паркиране на личните си МПС – та, без допълнително заплащане:

 • Паркинг хотел „Поморие“
 • Паркинг хотел „Парадайс“
 • Паркинг „Ново казино“
 • Паркинг „Нови кални бани“
 • Паркинг хотел „Токалиев“
 • Паркинг ул. „Н. Й. Вапцаров“ (бивша ул. „Железничарска“)
 • Паркинг на кръстовище на ул. „Солна” и ул. „Сливница”

II. Определям следните паркинги, които да се стопанисват от Община Поморие и използват от жителите и гостите на гр. Поморие срещу заплащане:

 • Паркинг „Нео Анхиало“ – пред сградата на Община Поморие
 • Паркинг„Солници“ – пред Райфайзен Банк- гр. Поморие
 • Паркинг „Рибарско пристанище”-Поморие

III. Туристическите автобуси влизащи в гр. Поморие, с цел превозване на туристи почиващи в частни квартири и хотели имат право на престой максимум 30 минути при пристигане – за слизане на пътниците и 30 минути при заминаване – за качване на пътниците, на обозначените места:

 • I – 9 (вход Бургас) – ул. „Княз Борис I“ – до кръстовището с ул. „Манастирска“ на паркинга по ул. „Н. Й. Вапцаров“ – 2 броя автобусни места
 • I – 9 (вход Бургас) – ул. „Княз Борис I“ – ул. „Солна“ – паркинга пред Община Поморие – 2 броя автобусни места.
 • IV. Туристическите автобуси влизащи в гр. Поморие, с цел шопинг турове, посещение на музеи, галерии и други туристически пътувания имат право на престой максимум 10 минути при пристигане – за слизане на пътниците и 10 минути при заминаване – за качване на пътниците, на обозначените места:
 • I – 9 (вход Бургас) – ул. „Княз Борис I“ – до кръстовището с ул. „Манастирска“ на паркинга по ул. „Н. Й. Вапцаров“ – 2бр. автобусни места
 • I – 9 (вход Бургас) – ул. „Княз Борис I“ – ул. „Солна“ – паркинга пред Община Поморие – 2 бр. автобусни места.Престоя да се извършва при спазване на изискванията на Закона за движение по пътищата.Забранява се спирането и/или престой на автобуси, изпълняващи случайни превози на автобусни спирки по маршрутите на вътрешноградския транспорт, както и извън определените за това места.Контрол по изпълнението възлагам на Районно управление на полицията – Поморие, Ръководител звено „Обществен ред и сигурност“ при Община Поморие, Общинско предприятие „СУОИ“ – Поморие.
 • Заповедта да бъде огласена чрез средствата за масово осведомяване.
 • След слизането на пътниците, автобусите се насочват за престой на паркинга пред Община Поморие, с адрес гр. Поморие, ул. „Цар Петър“ и на паркинга на „Анхиалоавто“ ООД, с адрес гр. Поморие, кв. „Свети Георги“, ул. „Странджа“ № 5

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Кмет на Община Поморие