06.06.2017

Временна организация на движението на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” в Поморие

Уважаеми съграждани,

Във връзка с концерт на открита сцена, част от Международния фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно Есть“, движението на МПС и ППС в района на площад „Св. Св. Кирил и Методий” ще бъде временно ограничено на 10.06.2017 г. /събота/ – от 19.00 часа до приключване на мероприятието.

Ограничението цели опазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на жителите и гостите на града и се въвежда със заповед на кмета № РД-16-654 / 06.06.2017 г.