05.09.2017

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за курс за начална военна подготовка

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие – Бургас обявява, че на основание заповед на Началника на централно военно окръжие № РД–238/23.05.2017 г. организира прием на документи за подбор на кандидатите, отговарящи на изискванията на чл.59 от ЗР на ВС на Република България за обучение на курс за начална военна подготовка във в.ф. 22160 – Плевен за времето от 20.11.2017 г. до 15.12.2017 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

-Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

-Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14