31.05.2017

Временна организация на движението на пл. „Св. Св. Кирил и Методий” в Поморие

Уважаеми съграждани,

Във връзка с отбелязването на Международния ден на детето /01.06.2017 г./ и откриването на Международния фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно Есть“ /07.06.2017 г./ движението на МПС и ППС в района на площад „Св. Св. Кирил и Методий” ще бъде временно ограничено, както следва:

  • 01.06.2017 г. /четвъртък/ – от 16.00 часа до приключване на мероприятието
  • 07.06.2017 г. /сряда/ – от 15.00 часа до приключване на мероприятието

Ограничението цели опазване на обществения ред, сигурността и спокойствието на жителите и гостите на града и се въвежда със заповеди на кмета № РД-16-627/ 31.05.2017 г. и РД-16-628/ 31.05.2017 г.