05.07.2012

Решения от 10-то заседание проведено на 28.06.2012г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

Р Е Ш Е Н И Я

ОТ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2012г.

/мандат 2011-2015г./

изтегли: 10-то заседание

.