23.05.2017

Системата за електронен прием на първокласници в Поморие вече е отворена за тестова регистрация

Системата за електронен прием в първи клас, през учебната 2017/2018 г., в град Поморие е тестово отворена от 22 до 31 май 2017 г. В този период, чрез банер в сайта на Общината – www.pomorie.bg, родителите имат възможност пробно да регистрират, редактират и отказват заявления за прием.

Същинската регистрация на първокласници ще започне на 1 юни и ще продължи до 16 юни 2017 г. Преди да се пристъпи към подаването на заявление (регистрация), препоръчваме подробно да се разгледа информацията за работа със системата, в какви срокове се провежда записването и класирането, както и критериите за класиране и необходимите документи.

Датата на първото класиране е 19 юни 2017 г., когато ще бъдат обявени резултатите и след която ще започне записването на децата в училището, в което са приети.

Родителите, които не са обезпечени с интернет достъп, могат да подадат заявления на хартиен носител в училищата, които са им първо желание. В тези случаи данните се качват в системата от учебното заведение. Предимствата в онлайн подаването са във възможността за нанасяне на промени, спестяване на време и по-лесното проследяване на резултатите.

Системата за електронен прием на първокласници в Поморие е въведена съгласно изискванията в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Прием в първи клас

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

За допълнителни въпроси:
тел. 0596 26323 – Виолета Колева, ст. експерт „Образование” в Община Поморие