19.05.2017

Обява за работа от „Български пощи“ ЕАД

unnamed„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН” БУРГАС
гр.Бургас, ул.”Цар Петър” № 2

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на персонал в БП ЕАД,
на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ОБЯВЯВА

процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността:

  1. Пощенски раздавач /пощальон доставъчна дейност/ и
  2. Чистач

на 8 – часов работен ден, в  ПС Поморие 1 клон

Необходими документи :

  • Заявление
  • Мотивационно писмо
  • Ксерокопие от  диплома за завършено образование
  • Автобиография

Изисквания към кандидатите :

Образование – средно

Компютърна грамотност

Документи за участие се приемат от 22.05.2017 г. до 30.05.2017 г. в РУ ЮИР на Български пощи – гр. Бургас, ул. „Цар Петър” 2 или на е-mail адрес: AniM@burgas.bgpost.bg

Лице за контакти: А.Минкова – Гл.специалист „ЧР” в РУ
тел. 056 851 005, 0879 010704