12.05.2017

Заповед № РД-16-516 / 11.05.2017 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-16-516 / 11.05.2017

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.44,ал.1, т.4 от ЗМСМА, с цел опазване на обществения ред при провеждане на обществени мероприятия в град Поморие – честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и изпращане на абитуриентите от ПГТ “Алеко Константинов’’ и СУ „ Иван Вазов”, гр. Поморие, на 24.05.2017 г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъде въведена забрана за движение и престой на МПС и ППС на централен площад „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Поморие, на 24.05.2017 г., от 7:00 часа до приключване на мероприятията, като след 17:00 часа на площада да се допускат само МПС, превозващи абитуриенти и техни близки.

Да се предприемат необходимите действия и организация за опазване на обществения ред и сигурност на централен площад „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Поморие, на 24.05.2017 г., от 09:30 часа до приключване на мероприятието – честване на 24 май.

Да се предприемат необходимите действия и организация за опазване на обществения ред и сигурност на централен площад „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Поморие, на 24.05.2017 г., от 17:00 часа до приключване на мероприятието – изпращане на абитуриентите от ПГТ “Алеко Константинов” и СУ „ Иван Вазов”.
Заповедта да се обяви на официалния сайт на Община Поморие и на информационните табла на административната сграда на общинската администрация и „Център за административно обслужване“.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Георги Куцаров, Началник на районно управление „Полиция“ гр. Поморие.

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ 

Кмет на община Поморие: /п/