01.03.2017

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за военна служба в „Специални сили“

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 115/06.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, в бригада „Специални сили“, както следва:

  • 68-ма бригада „Специални сили“ – 30 длъжности

Срокът за подаване на документи е 17.03.2017 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

-Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

-Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14