01.03.2017

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за военна служба във Военноморските сили

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 109/03.02.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, във военни формирования от Военноморските сили и ВВМУ „Н. Вапцаров“, както следва:

  • Военноморските сили –88  длъжности
  • ВВМУ „Н. Вапцаров“ – 4 длъжности

Срокът за подаване на документи е 17.03.2017 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

-Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

-Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14