11.05.2017

Военно окръжие II степен – Бургас набира кандидати за военна служба във Военноморските сили

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – БУРГАС

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8230, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян” № 1, телефон 0596/2-21-27 

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Бургас обявява, че на основание заповед № ОХ – 360/12.04.2017 г. на Министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за военна служба на лица,които са изпълнявали военна служба, завършили граждански висши училища, във военни формирования от Военноморските сили.

Военноморските сили – 2 длъжности за офицери:

  • Началник на медицинската служба във в.ф. 32140 – Варна
  • Началник на медицинската служба във в.ф. 32890 – Бургас

Срокът за подаване на документи е 30.06.2017 г.

Повече информация относно кандидатстването може да получите в:

-Офиса за водене на военен отчет в община Поморие на адрес: гр. Поморие, п.к. 8230, ул. „Цар Калоян” № 1, 0596-2-21-27 / 0882 420153 / 0893 505154 – Красимир Костов

-Сградата на Военно окръжие II степен– Бургас в стая № 14