09.05.2017

В Поморие започна раздаването на хранителни продукти на най-нуждаещите се лица

Започна раздаването на хранителни продукти, съгласно програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ План 2016, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Управляващ орган на програмата е Агенцията за социално подпомагане, а Българският Червен кръст е организацията, определена да раздаде съответните пакети.

В тази връзка Община Поморие съобщава на всички заинтересовани лица, че от 04.05.2017 г.  одобрените бенефициенти могат да получават своите пакети в Агенция за социално подпомагане – Поморие на адрес: 8200 Поморие, ул. “Солна” № 15; тел. (0596) 2-23-12; 2-22-15; 2-52-40 ;2-47-24; факс: 2-58-42, Е-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg