25.04.2017

Декларации по ЗПУКИ

Аделина Чолева

Александрина Чолакова

Али Хашим

Ана Балева

Анета Драгнева-Данаилова

Антон Карабашев

Арфе Крал

Асен Георгиев

Ася Милева

Атанаска Продромова

Афродита Данданова

Ахмед Мехмед

Валентина Гайдова

Валентина Ганева

Валентина Димитрова

Валентина Лалева

Валентина Панайотова

Ваня Червенкова

Георги Георгиев

Галя Атанасова

Галина Грудева

Галин Димитров

Веселина Манолова

Веселина Димитрова

Виолета Колева

Венелина Тодорова

Георги Дионисов

Георги Желев

Георги Костадинов

Георги Петков

Георги Янакиев

Гергана Василева

Гергана Симеонова

Гинка Атанасова

Диана Георгиева

Деяна Василева

Деница Дечева

Деана Неделчева

Даниела Илиева

Даниела Дайнова

Гюлфие Хасан

Григор Йорданов

Димитрина Япаджиева

Димитринка Манчева

Дияна Калчева

Дияна Косева

Дора Арбова

Дора Косталова

Евелина Сандова

Екатерина Петрова

Желязко Страволемов

Жасмина Димитрова

Жанет Услийска

Ерефилия Карулева

Елисавета Копилова

Елена Пенова

Елена Демирева

Елена Бояджиева

Живка Офилова

Златин Стамболов

Златина Гедова

Златина Георгиева

Златка Горанова

Зоя Овчарова

Ива Юрукова

Иван Алексиев

Ивайло Хаджиначев

Ирина Бакалова

Йордан Коев

Илко Илчев

Илияна Калудова

Илиян Шишманов

Иванка Славова

Иван Георгиев

Ирина Тодорова

Иринка Димитрова

Катерина Враниева

Красен Байлов

Красимир Железчев

Кристина Демирева

Крум Лечев

Марияна Музакова

Марияна Душева

Мария Петрова

Мария Стоева

Мария Димитрова

Мария Агорастова

Маргарита Стоянова

Кунчо Гайдов

Маряна Кичукова

Миглена Драгнева

Милен Костадинов

Милена Леонова

Милена Попова

Милчо Талев

Мирослав Динолов

Михаил Кондакчиев

Николай Каприев

Нели Севастиянова

Нели Панева

Невенка Лукова

Невена Чапарова

Невсе Адем

Надежда Лалева

Николай Кръстев

Осман Смаил

Паунка Купенова

Пенка Атанасова

Пенка Стоева

Петко Петков

Петър Войнов

Петър Мундров

Светла Драгнева

Светла Граматикова

Роса Тодорова

Роза Петрова

Радостина Касабова

Радка Канчева

Пламена Иванова

Петър Хараламбов

Светлана Събева

Светослав Неделчев

Сийка Димитрова

Силвена Коева

Силвена Костадинова

София Андреева

Станимир Кушев

Стефка Недялкова

Фатме Смаил

Фабиен Башев

Тончо Киров

Тони Митев

Тодорка Липчева

Тинка Михова

Стоянка Дърлянова

Филип Радинов

Халил Хасан

Хасан Крал

Хрисанта Чухлева

Христина Калчева

Христина Людиева

Христина Томова

Христина Янакиева

Янчо Илиев

Юмютюл Смаил

Щеляна Неделчева

Цветелина Биберова

Цветан Петков

Христо Пеев

Христо Георгиев

Християна Андреева

Христо Георгиев

Христо Пеев

Хубавина Япаджиева

Цветан Петков

Цветелина Биберова

Щеляна Неделчева

Щерион Стамболиев

Юмютюл Смаил

Янчо Илиев