24.04.2017

Съобщение във връзка с конкурса за длъжността Мл. експерт „КРДС“ при Община Поморие

СЪОБЩЕНИЕ

След проведения със заповед № РД-16-297/21.03.2017 г. конкурс за заемане на длъжността „мл. експерт КРДС“ в дирекция „ПМДТ“ на Община Поморие приключи без класиран участник.

 

Зам.-кмет БФ и председател на конкурсната комисия : Я. Илиев /п/