20.04.2017

Дирекция “Бюро по труда” – Поморие стимулира предприемачеството с цел увеличаване на заетостта

 Дирекция “Бюро по труда”-Поморие  уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към 12.04.2017 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

dbtw

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на тел. 0596 / 2 26 09