20.04.2017

Дирекция “Бюро по труда” – Поморие предлага мерки за насърчаване на работодатели

 Дирекция “Бюро по труда”-Поморие провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

В тази връзка се уведомяват работодателите от общините Поморие и Несебър, че ДБТ – Поморие разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2017 г..

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3195.00 лв;

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 19 април 2017 г. (в периода от 20 април до 28 април 2017 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на тел. 0596/ 2 26 09